ico-arrow
最新消息
全部消息 公告 關懷紀錄 其他活動
公告公開徵信112年1-2月中獎發票捐贈公告
2023-04-24

感謝各位善心人士捐贈112年1~2月中獎發票予本基金會,在此公開徵信:

本次捐贈計有 三獎             (10000元)         0 張
                     四獎                (4000元)        1 張
                     五獎                (1000元)        0 張
                     六獎                (200元)         40張

電子發票特別獎 (500元)     51  張
電子發票特別獎 (800元)       2  張
電子發票特別獎 (2000元)     0  張 

                     共計                      NT$ 39,100元


112年1-2月中獎發票清單

期別 發票號碼 統一編號 獎項 獎金 捐贈事業名稱
11202 KN80969931 82948904 D 500 擒慾書店股份有限公司
11202 KP19243152 50797678 6 200 茗人創意鏈股份有限公司
11202 KP31446086 90603426 D 500 芮琦廣告行銷有限公司
11202 KP35419693 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11202 KP35419726 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11202 KP36282614 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11202 KP36282652 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11202 KP36283025 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11202 KP36283152 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11202 KP36283504 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11202 KP36284025 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11202 KP36284152 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11202 KP36284168 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11202 KM62619693 90634841 6 200 佐恩國際有限公司
11202 KM62620693 90634841 6 200 佐恩國際有限公司
11202 KM95356949 90635258 D 500 微寰資訊有限公司
11202 KN21961205 54696391 D 500 樸美股份有限公司
11202 KL60979025 42732457 6 200 璞思管理顧問有限公司
11202 KL60979152 42732457 6 200 璞思管理顧問有限公司
11202 KL39112693 83308053 4 4000 永遠領先科技股份有限公司
11202 KL39113025 83308053 6 200 永遠領先科技股份有限公司
11202 KL96199152 91014828 6 200 浪愛集食有限公司
11202 KM10899025 91049565 6 200 柳梢青有限公司
11202 KM13329025 56684568 6 200 新加坡商維 有限公司台灣分公司
11202 KM19697411 85952964 D 500 烽梵商行
11202 KM38386148 82760957 D 500 水生林麥工作室
11202 KL19588890 53928529 D 500 荷歐國際企業有限公司
11202 KK06411025 85031671 6 200 正樂屋有限公司
11202 KH82128660 89355996 D 500 東禾生物科技股份有限公司
11202 KH95146152 24808052 6 200 香港商克里事業有限公司台灣分公司
11202 KH05598152 83194994 6 200 台灣職業籃球發展股份有限公司
11202 KH05598171 83194994 D 500 台灣職業籃球發展股份有限公司
11202 KH25447899 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11202 KH25447915 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11202 KH25448025 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11202 KH25448152 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11202 KH25448413 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11202 KH25448794 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11202 KH25449025 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11202 KH25449633 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11202 KH25449693 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11202 KH25450057 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11202 KH25450152 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11202 KH25450270 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11202 KH16506152 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11202 KH16506350 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11202 KH34370828 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11202 KH34371025 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11202 KH34371130 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11202 KH34371152 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11202 KH34371855 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11202 KH34372025 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11202 KH34372527 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11202 KH34372689 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11202 KH34373025 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11202 KH34373861 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11202 KH34373981 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11202 KH34374025 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11202 KH34374152 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11202 KH34374770 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11202 KH34374905 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11202 KH34375025 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11202 KH51623221 55727391 D 500 購金車有限公司
11202 KH51623328 55727391 D 500 購金車有限公司
11202 KH51623538 55727391 D 500 購金車有限公司
11202 KH51145152 64504908 6 200 金園美有限公司
11202 KH51148420 64504908 D 500 金園美有限公司
11202 KH51149945 64504908 D 500 金園美有限公司
11202 KH51153693 64504908 6 200 金園美有限公司
11202 KH51154796 64504908 D 500 金園美有限公司
11202 KG60160693 66644329 6 200 皓思有限公司
11202 KG60160878 66644329 E 800 皓思有限公司
11202 KG63914075 52540470 D 500 豆創國際有限公司
11202 KG63925298 52540470 D 500 豆創國際有限公司
11202 KG63925736 52540470 D 500 豆創國際有限公司
11202 KB37365152 53723666 6 200 盛崴國際貿易有限公司
11202 KB34466522 53552396 D 500 貝克街有限公司
11202 KB34466567 53552396 D 500 貝克街有限公司
11202 KB54602025 54296281 6 200 德仕生醫股份有限公司
11202 KC03738945 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11202 KC03739345 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11202 KC03739991 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11202 KC03740142 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11202 KC03741025 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11202 KC03741659 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11202 KC03741938 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11202 KC03742025 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11202 KC03742118 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11202 JZ08920508 25006966 E 800 淞果數位股份有限公司
11202 JZ08940152 25006966 6 200 淞果數位股份有限公司
11202 JZ08943837 25006966 D 500 淞果數位股份有限公司
11202 JV79533693 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11202 JV79623797 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11202 JV79363025 16230598 6 200 米格國際股份有限公司

 

聯絡我們 ico-2-w
單位名稱
聯絡人名稱
聯絡電話
電子信箱
合作標題
內容敘述
驗證碼
ic-change