ico-arrow
最新消息
全部消息 公告 關懷紀錄 其他活動
公告公開徵信112年3-4月中獎發票捐贈公告
2023-06-14

感謝各位善心人士捐贈112年3~4月中獎發票予本基金會,在此公開徵信:

本次捐贈計有 三獎             (10000元)         0 張
                     四獎                (4000元)        0 張
                     五獎                (1000元)        2 張
                     六獎                (200元)         46張

電子發票特別獎 (500元)     52  張
電子發票特別獎 (800元)       4  張
電子發票特別獎 (2000元)     0  張 

                     共計                      NT$ 40,400元


112年3-4月中獎發票清單

期別 發票號碼 統一編號 獎項 獎金 捐贈事業名稱
11204 MP24328355 90018656 6 200 雪洱互動整合行銷有限公司
11204 MP23454073 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11204 MP23454076 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11204 MP23454145 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11204 MP23454297 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11204 MP23454355 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11204 MP23454793 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11204 MP63308636 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MP63308763 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MP63308793 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MP63308817 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MP63309190 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MP63309355 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11204 MP63309519 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MP62322355 90451321 6 200 咖米股份有限公司
11204 MN22908793 90634841 6 200 佐恩國際有限公司
11204 MN25764145 24770801 6 200 群健科技股份有限公司
11204 MP06655421 90221399 D 500 秘覓客國際有限公司
11204 MP06657208 90221399 D 500 秘覓客國際有限公司
11204 MP06657355 90221399 6 200 秘覓客國際有限公司
11204 MM14898793 47940270 6 200 大金國際百貨行
11204 MM07962793 83289041 6 200 初心之食有限公司
11204 MM25923793 42732457 5 1000 璞思管理顧問有限公司
11204 MM25923813 42732457 D 500 璞思管理顧問有限公司
11204 MM61785793 12687286 6 200 鎂塔數位科技股份有限公司
11204 MM62115793 81263663 6 200 奇點網路行銷
11204 MM84052355 69432073 6 200 可能教育有限公司
11204 MM03710355 43005770 6 200 新加坡商客達配有限公司台灣分公司
11204 MM04312766 83308053 D 500 永遠領先科技股份有限公司
11204 MM04312793 83308053 6 200 永遠領先科技股份有限公司
11204 MM04312853 83308053 D 500 永遠領先科技股份有限公司
11204 MM04312998 83308053 D 500 永遠領先科技股份有限公司
11204 MM04313145 83308053 6 200 永遠領先科技股份有限公司
11204 MM04313199 83308053 D 500 永遠領先科技股份有限公司
11204 MM04313236 83308053 D 500 永遠領先科技股份有限公司
11204 ML87395676 83133147 D 500 簡龍有限公司
11204 ML78389355 30020947 6 200 林氏滋養食品有限公司
11204 ML12144355 04132783 6 200 社團法人中國土木水利工程學會
11204 MH71352261 50776816 D 500 台灣酒研國際有限公司
11204 MH74199787 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11204 MH74199793 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11204 MH67122189 24480319 D 500 美樂佛國際行銷有限公司
11204 MH87103994 87425460 D 500 虛寶小舖
11204 MH82866793 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11204 MH82867355 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11204 MH82867592 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11204 MH82867793 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11204 MH82867869 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11204 MH82868199 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11204 MH82868355 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11204 MH82868471 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11204 MH82868793 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11204 MH82868949 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11204 MH82869355 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11204 MH91565867 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MH91566060 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MH91566103 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MH91566184 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MH91566355 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11204 MH91566793 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11204 MH91566869 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MH91567139 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MH91568145 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11204 MH91568162 82857306 E 800 聊天吧股份有限公司
11204 MH91568538 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MH91568641 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MH91568773 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MH91568793 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11204 MH91569145 82857306 5 1000 聊天吧股份有限公司
11204 MH91569355 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11204 MH91569793 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11204 MH91569938 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MH91570027 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11204 MH01073306 66644329 D 500 皓思有限公司
11204 MH01073355 66644329 6 200 皓思有限公司
11204 MH01073645 66644329 D 500 皓思有限公司
11204 MH01794355 52540470 6 200 豆創國際有限公司
11204 MC61097793 80778312 6 200 國家太空中心
11204 MB37365145 53723666 6 200 盛崴國際貿易有限公司
11204 MB34466221 53552396 D 500 貝克街有限公司
11204 MB34467858 53552396 D 500 貝克街有限公司
11204 MB34467872 53552396 D 500 貝克街有限公司
11204 MB86696145 60267967 6 200 奇妮國際有限公司
11204 MC03739235 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11204 MC03739793 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11204 MC03740050 70444999 E 800 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11204 MC03740051 70444999 E 800 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11204 MC03740145 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11204 MC03740355 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11204 MC03740479 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11204 MC03740815 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11204 MC03741145 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11204 MC03741745 70444999 E 800 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11204 MC03742145 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11204 LZ09681971 25060270 D 500 樂學網科技股份有限公司
11204 LZ08924793 25006966 6 200 淞果數位股份有限公司
11204 LZ08936746 25006966 D 500 淞果數位股份有限公司
11204 LZ88750355 28519482 6 200 大盤衣商國際有限公司
11204 LV79927793 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11204 LV79116145 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11204 LV79720185 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11204 LV79784145 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11204 LN21042363 89463756 D 500 網際智慧股份有限公司
11204 LM16559506 23593531 D 500 風潮音樂國際股份有限公司
聯絡我們 ico-2-w
單位名稱
聯絡人名稱
聯絡電話
電子信箱
合作標題
內容敘述
驗證碼
ic-change